CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

 

 LICOGI 166 tạo lập uy tín, xây dựng thương hiệu thông qua chất lượng và tiến độ các công trình thi công, cũng như chất lượng và giá cả hàng hoá dịch vụ cung cấp.
LICOGI 166 xác định chất lượng sản phẩm, dịch vụ là uy tín, là hiệu quả, là nền tảng của sự phát triển.
LICOGI 166 coi trọng yếu tố con người, do vậy luôn luôn quan tâm đến công tác đào tạo, cập nhật kiến thức cho toàn thể Cán bộ Công nhân viên, tạo ra môi trường làm việc thuận lợi với cơ sợ hạ tầng tiên tiến nhằm phát huy tối đa năng lực của mọi thành viên.
LICOGI 166 cam kết xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp, không ngừng nghiên cứu để tạo ra những sản phẩm dịch vụ có chất lượng tốt nhất, đáp ứng cao nhất khả năng và nhu cầu của khách hàng