Chương trình đào tạo Hướng dẫn xây dựng chiến lược kinh doanh tích hợp.

     Ngày 20/5/2016 Công ty CP licogi 166 phối hợp với Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế khai giảng khóa đào tạo “Hướng dẫn xây dựng chiến lược kinh doanh tích hợp” BSC&KPI tại Văn phòng Công ty. Khóa đào tạo được tổ chức học vào hai ngày cuối tuần, chiều thứ sáu và ngày thứ bảy, kéo dài trong vòng hai tháng.
     Tham gia Chương trình đào tạo gồm có Ban Giám Đốc, Lãnh đạo phòng ban, Giám đốc các ban điều hành và các Cán bộ chủ chốt cùng toàn thể Nhân viên Công ty.
     Mục tiêu chương trình đào tạo nhằm hướng đến việc:
  - Xây dựng bộ mục tiêu Công ty cân bằng theo 4 góc độ của BSC: tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ và học hỏi, phát triển;
 - Có hệ thống mục tiêu KPI của Công ty, phân bổ mục tiêu KPI Công ty xuống từng Phòng/ban nghiệp vụ của Công ty;
 - Có hệ thống mục tiêu KPI cấp bộ phận (Phòng/ban), phân bổ mục tiêu KPI cấp bộ phận xuống từng vị trí làm việc tại các Phòng/ban Công ty;
 - Có hệ thống KPI từng vị trí làm việc đảm bảo định hướng đúng mục tiêu, phương hướng làm việc cho từng cá nhân nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu chung của Công ty.
 - Có phương pháp đánh giá và được đề xuất phương án trả lương hiện đại, công bằng hơn với hệ thống các chỉ số KPI.  
Một số hình ảnh Khai giảng Chương trình đào tạo:
Bài và ảnh: Licogi 166