CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166 CHÚC MỪNG SINH NHẬT THÁNG 02 NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166 CHÚC MỪNG SINH NHẬT THÁNG 02 NĂM 2016
1. Chị Nguyễn Thị Mai Hiên (15/02/1984)
2. Anh Lê Đình Đáp (19/02/1974)
3. Anh Vũ Văn Tuấn (12/02/1979)
4. Anh Hoàng Ngọc Trung (20/02/1987)
5. Anh Nguyễn Ngọc Quý (25/02/1987)
6. Anh Hoàng Quốc Chí (02/02/1994)
7. Anh Hà Văn Quế (15/02/1991)
8. Anh Ngô Văn Hải (05/02/1968)
CHÚC CÁC ANH CHỊ TUỔI MỚI VUI VẺ, HẠNH PHÚC, THÀNH ĐẠT !