CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166 CHÚC MỪNG SINH NHẬT THÁNG 3 NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166 CHÚC MỪNG SINH NHẬT THÁNG 3 NĂM 2016
1. Chị Hà Thị Huê (7/3/1974)
2. Chị Đào Lan Tuyết (8/3/1984)
3. Anh Trần Tiến Hưng (4/3/1990)
4. Anh Nguyễn Văn Hưởng (19/3/1983)
5. Anh Trần Hoàng Châu (7/3/1973)
6. Anh Trần Văn Quyết (25/3/1986)
CHÚC CÁC ANH CHỊ TUỔI MỚI VUI VẺ, HẠNH PHÚC, THÀNH CÔNG !