CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166 CHÚC MỪNG SINH NHẬT THÁNG 4 NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166 CHÚC MỪNG SINH NHẬT THÁNG 4 NĂM 2016
1. Anh Lê Văn Nghị (20/4/1974)
2. Chị Chu Thị Thường (25/4/1978)
3. Anh Nguyễn Xuân Thịnh (24/4/1979)
4. Anh Nguyễn Thế Hùng (10/4/1975)
5. Anh Trịnh Công Huệ (20/4/1960)
6. Anh Trịnh Văn Hòa (5/4/1972)
CHÚC ANH CHỊ SINH NHẬT ĐẦY ẤM ÁP YÊU THƯƠNG VÀ TIẾNG CƯỜI, THÊM TUỔI, THÊM HẠNH PHÚC, THÊM NHIỀU NIỀM VUI!