CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166 CHÚC MỪNG SINH NHẬT THÁNG 5 NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 166 CHÚC MỪNG SINH NHẬT THÁNG 5 NĂM 2016
1. Anh Đặng Văn Quang (12/5/1985)
2. Anh Lê Viết Hiền (10/5/1990)
3. Anh Nguyễn Ngọc Dũng (01/5/1979)
4. Anh Lê Văn Đăng (7/5/1965)
5. Anh Nguyễn Huy Chiến (28/5/1966)
6. Anh Đinh Tiến Dũng (5/5/1987)
7. Anh Nguyễn Đăng Hương (19/5/1973)
8. Anh Trần Công Mừng (7/5/1972)
9. Anh Phạm Văn Khởi (18/5/1986)
CHÚC CÁC ANH SINH NHẬT VUI VẺ HẠNH PHÚC!