ĐỊNH HƯỚNG & MỤC TIÊU

Định hướng
Trước mắt lấy hoạt động thi công xây lắp làm nền tảng để duy trì và ổn định sự phát triển của Công ty.
Bên cạnh đó tích cực tìm kiếm cơ hội để khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhằm mở rộng hoạt động sang lĩnh vực sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường, cũng như lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản.
Mục tiêu
Phấn đấu trở thành một đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thi công xây lắp, sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường; đầu tư và kinh doanh bất động sản.
Nỗ lực phát triển vì sự hài lòng của khách hàng, góp phần vào sự thịnh vượng của Việt Nam và khu vực bằng những sản phẩm, dịch vụ hiện đại, tiện nghi nhất phục vụ cuộc sống của con người.
 
dinh huong va muc tieu

 
Chiến lược kinh doanh
Tư tưởng chiến lược quyết định chính sách của LICOGI 166 gồm:
Nhân lực là yếu tố quyết định;
Cạnh tranh là động lực phát triển;
Sự bền vững trường tồn của công trình xây dựng, chất lượng của hàng hoá và dịch vụ là chìa khóa tạo dựng thành công”.
Để đạt được mục tiêu dài hạn là trở thành một đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thi công xây dựng thuỷ điện, thi công xâp lắp cơ điện, sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường, LICOGI 166 nhất quán theo đuổi các giải pháp như sau:
Phát huy các thế mạnh của Công ty về kinh nghiệm, nhân lực và cơ sở vật chất, tiếp tục duy trì và củng cố các mối quan hệ bền vững với các đối tác truyền thống, không ngừng mở rộng thị trường. Chinh phục khách hàng bằng chất lượng, tính chuyên nghiệp, tin cậy và hiệu quả;
Tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đề cao ý thức, tạo điều kiện để tất cả các thành viên có cơ hội phát huy hết tiềm năng, khuyến khích việc học tập, rèn luyện nâng cao kiến thức và kỹ năng trong công việc và trong cuộc sống;
Nâng cao năng suất lao động, giảm thiểu chi phí bằng cơ cấu hợp lý, áp dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh;
Luôn luôn cập nhật các công nghệ và giải pháp tiên tiến nhất trong lĩnh vực cơ điện lạnh và điều khiển, thể hiện lợi thế cạnh tranh trong những dự án có tính phức tạp cao, quy mô lớn, yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ.

 
Các bài viết liên quan

SỨ MỆNH & TẦM NHÌN