Ký kết Hợp đồng thi công xây dựng Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp QL38 đoạn nối QL1 với QL5

Ngày 18/03/2015, Công ty Cổ phần LICOGI 16 chính thức ký hợp đồng thi công xây dựng với Công ty Cổ phần BOT 38 để thi công xây dựng “Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp QL38 đoạn nối QL1 với QL5 qua địa phận tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương theo hình thức hợp đồng BOT”.
 
 Ký kết Hợp đồng thi công xây dựng Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp QL38 đoạn nối QL1 với QL5

“Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp QL38 đoạn nối QL1 với QL5 qua địa phận tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương theo hình thức hợp đồng BOT” có điểm đầu tại Km4+200 (địa phận tỉnh Bắc Ninh), điểm cuối tại Km32+800 (địa phận tỉnh Hải Dương), tổng chiều dài tuyến 28,6 km. Nhà đầu tư là Liên danh Công ty Cổ phần xây dựng số 2, Công ty cổ phần Đầu tư khai thác Cảng và Công ty Cổ phần Licogi 16. Theo đó,  doanh nghiệp liên danh phụ trách dự án là Công Ty Cổ phần BOT 38. Dự án sẽ được hoàn thành vào năm 2016.
 
2 gói thầu ký kết gồm Gói thầu 11: thi công xây dựng đoạn Km4+200-Km6+555 có giá trị hợp đồng là 107.597.450.862 đồng và Gói thầu 13: thi công xây dựng đoạn Km9+500-Km12+343 có giá trị hợp đồng là 75.929.398.200 đồng, được hoàn thành vào tháng 04/2016.