Licogi 166 ký kết hợp đồng kinh tế trị giá trên 115 tỷ đồng

Ngày 23 tháng 9 năm 2013, Công ty CP Licogi 166 đã tiến hành ký kết hợp đồng số 2013-C-H-0143 với Công ty Cơ khí và Xây dựng POSCO E&C Việt Nam. Theo đó Licogi 166 sẽ là nhà thầu đảm nhận toàn bộ công tác thi công, cung cấp vật tư và thiết bị phục vụ thi công gói thầu số 01 Công trình By-Product Area thuộc Dự án Formosa – Khu kinh tế Vũng Áng Hà Tĩnh. Công trình có thời gian thi công trong thời gian 6 tháng với tổng giá trị 25 tỷ VNĐ. Đây là hợp đồng đầu tiên trong số một loạt các gói công việc khác tại Dự án Formosa mà POSCO E&C Việt Nam dự kiến giao cho Licogi 166 triển khai thực hiện. Posco E&C đánh giá cao năng lực, uy tín, thương hiệu của nhà thầu Licogi 166 trong lĩnh vực thi công xây lắp đa lĩnh vực đã được khẳng định từ các các công trình, dự án trên mọi miền của đất nước và tin tưởng rằng việc thực hiện Gói thầu số 01 Công trình By-Product Area thuộc Dự án Formosa hoàn toàn đáp ứng theo yêu cầu của chủ đầu tư.
Trước đó, Licogi 166 cũng đã ký kết hợp đồng cung cấp đá base (sản phẩm từ mỏ đá Sao Thổ - Cty CP Licogi 166) cho Công ty CP Licogi 16 phục vụ thi công công trình Đường chính thức và Thoát nước công cộng khu Bắc thuộc Nhà máy Gang thép Formosa với khối lượng hơn 400.000m3 tổng giá trị lên đến 97,1 tỉ đồng. Hợp đồng này hứa hẹn sẽ đảm bảo đầu ra sản phẩm cho Mỏ đá Sao Thổ của công ty trong khoảng thời gian là 18 tháng.