Licogi 166 Tổ chức thành công chương trình Team building 2016

Trong 3 ngày từ 22/7 đến 24/7, Công ty CP Licogi 166 đã tổ chức thành công chương trình Team Building 2016 với sự tham gia của gần 100 CBCNV từ khắp các công trường và thành viên gia đình.
Team Building 2016 là một chuỗi các chương trình nhằm mục tiêu khuyến khích đông viên, tạo cơ hội để CBCNV trong toàn công ty và gia đình giao lưu trao đổi, học hỏi thông qua các hoạt động ngoài trời, teamwork vui vẻ, tăng cường tình đoàn kết, tình đồng nghiệp gắn bó, tinh thần dám nghĩ dám làm, khát khao vươn tới thành công của tập thể Licogi 166.
Dưới đây là những hình ảnh tiêu biểu của hoạt động rất có ý nghĩa này: 
                                                                                                                                                                                              Bài và Ảnh: Licogi 166