QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 - (15/02/2016)

Công Ty Cổ Phần Licogi 166 trân trọng công bố Báo cáo tình hình tài chính quý 4 năm 2015. Vui lòng nhấn vào đây để tải và xem nội dung Báo cáo.

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2015

Công Ty Cổ Phần Licogi 166 trân trọng công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015. Vui lòng nhấn vào đây để tải và xem nội dung Báo cáo.

Báo cáo Tài chính Quý 3 năm 2015

Công Ty Cổ Phần Licogi 166 trân trọng công bố Báo cáo tình hình tài chính quý 3 năm 2015. Vui lòng nhấn vào đây để tải và xem nội dung Báo cáo.

Công bố thông tin thành lập Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Licogi 166

Ngày 7/9/2015 Hội đồng quản trị Công ty CP Licogi 166 đã Ban hành Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐQT thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vật liệu xây dựng Licogi 166 tại Hà Tĩnh.

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2015

Công Ty Cổ Phần Licogi 166 trân trọng công bố Báo cáo tình hình tài chính quý 2 năm 2015. Vui lòng nhấn vào đây để tải và xem nội dung Báo cáo.

Thông báo giao dịch của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

Ngày 14 tháng 7 năm 2015. Ông Vũ Công Hưng Chủ tịch HĐQT, TGĐ đăng ký giao dịch 500.000 cổ phiếu LCS nâng tổng số lượng cổ phần nắm giữ tại LCS lên 585.000 cổ phần chiểm tỷ lệ 7,7%.

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2015

Công Ty Cổ Phần Licogi 166 trân trọng công bố Báo cáo tình hình tài chính quý 4 năm 2015. Vui lòng nhấn vào đây để tải và xem nội dung Báo cáo.

 1234567