Quyết định số 134/QĐ-TTg ngày 26/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 134/QĐ-TTg ngày 26/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Xây dựng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2014 - 2020:

Số văn bản 134
Ký hiệu văn bản QĐ-TTg
Ngày ban hành 26/1/2015
Ngày có hiệu lực 26/1/2015
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Quyết định số 134/QĐ-TTg ngày 26/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Xây dựng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2014 - 2020
Cơ quan ban hành Thủ tướng chính phủ
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Khác
Tệp đính kèm: CP_134_QD_TTg_26012015.signed.pdf