SỨC MẠNH THƯƠNG HIỆU

SỨC MẠNH THƯƠNG HIỆU

Con người
Con người là trung tâm, là yếu tố quyết định làm nên các chính sách định hướng và chiến lược của chúng tôi. Con người là tài sản, là bộ phận hiện thực hóa của thành công và thịnh vượng của LICOGI 166. Chúng tôi có lực lượng cán bộ kỹ thuật, được rèn luyện tại các dự án lớn, có trình đỗ kỹ thuật, trình độ chuyên môn và nhiệt huyết cao, có kinh nghiệm và cá khả năng làm việc độc lập và năng động

 

Đối tác
Đối tác của LICOGI 166 luôn được coi trọng xứng đáng với những gì mà chúng tôi cùng họ đạt được. Quan hệ đối tác với chúng tôi được xây dựng trên cơ sở tin cậy, bình đẳng và công bằng.

 

Chính phủ và cộng đồng
Chúng tôi đã, đang và sẽ luôn là thành tố tin cậy của cộng đồng, cùng cộng đồng và đóng góp cho cộng đồng vì sự thịnh vượng chung. Chúng tôi cam kết sẽ luôn là đối tác minh bạch và tin cậy đối với các cơ quan chính quyền và các nhóm cộng đồng có chung mục đích và lợi ích.

 

Môi trường 
Sự phát triển của LICOGI 16.6 hội tụ cả ba yếu tố Thiên – Địa – Nhân. Chúng tôi trân trọng những yếu tố đó và cam kết làm hết mình vì một môi trường an toàn, trong lành và bền vững không chỉ cho chúng tôi mà còn cho cả cộng đồng.

 

Tài sản và tài chính
Hệ thống tài chính và quản lý tài chính được xây dựng trên nền tảng tin cậy minh bạch và công khai đối với các nhà đầu tư. Chúng tôi cam kết hoạt động vì sự phát triển bền vững, bởi vậy chúng tôi cam kết luôn bảo vệ quyền lợi của đối tác và nhà đầu tư.

 

Chất lượng
LICOGI 166 xây dựng uy tín và hình ảnh thương hiệu của mình thông qua chất lượng và tiến độ các công trình mà chúng tôi thi công, chất lượng và giá hàng hóa dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.