Thư chúc mừng năm mới 2016 của Giám Đốc gửi cán bộ công nhân viên công ty cổ phần LICOGI 16.6