TIN HOẠT ĐỘNG

Licogi 166 ký kết hợp đồng kinh tế trị giá trên 115 tỷ đồng

Ngày 23 tháng 9 năm 2013, Công ty CP Licogi 166 đã tiến hành ký kết hợp đồng số 2013-C-H-0143 với Công ty Cơ khí và Xây dựng POSCO E&C Việt Nam.

Công bố về việc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Ngày 04 tháng 10 năm 2012, Công ty cổ phần LICOGI 166 đã được Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội chấp thuận thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 9 về việc tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 76 tỷ đồng.

Yêu cầu Báo Đầu tư Chứng khoán đăng xin lỗi và cải chính công khai

Ngày 26/9/2012, Công ty cổ phần LICOGI 166 đã có công văn 498/2012/CV-LICOGI 166 gửi Báo Đầu tư Chứng khoán yêu cầu đăng tin xin lỗi và cải chính nội dung bài báo viết không đúng sự thực

 12