TIN TÀI CHÍNH

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2017

[30/1/2018] Công ty CP Licogi 166 Công bố báo cáo tài chính Quý 4 năm 2017.

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2017

[30/10/2017] Công ty CP Licogi 166 Công bố báo cáo tài chính quý 3 năm 2017.

Công bố báo cáo tài chính bán niên 2017 soát xét

[15/8/2017] Công ty Cổ phần Licogi 166 công bố báo cáo tài chính bán niên 2017 đã được soát xét.

Công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2017

[30/7/2017] Công ty CP Licogi 166 Công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2017.

Công bố báo cáo tài chính Quý 1 năm 2017

[28/4/2017] Công ty CP Licogi 166 Công bố báo cáo tài chính quý 1 năm 2017. Vui lòng xem xem và download tại đây:

Licogi 166 được chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC

[13/4/2017] Ngày 5/4/2017, UBCKNN đã có công văn số 1788/UBCK-GSGD về việc gia hạn thời gian công bố BCTC lập cho năm tài chính 2017 của Công ty CP Licogi 166.

Công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

[30/3/2017] Công ty CP Licogi 166 Công bố Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán. Chi tiết vui lòng xem và Download tại đây:

 12345