TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

Trong hoạt động thi công xây lắp, LICOGI 166 tập trung chiều sâu vào lĩnh vực thi công các công trình thuỷ điện, các công trình cơ điện và các công trình hạ tầng khu đô thị và khu công nghiệp. Công ty đã thành công trong việc khẳng định thương hiệu LICOGI 166 là một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực này. Chính bởi vậy, LICOGI 166 đã được các chủ đầu tư tin tưởng và giao trọng trách thi công các công trình lớn, các công trình đỏi hỏi trình độ kỹ thuật phức tạp, cũng như có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển chung của của nền kinh tế đất nước.