TRIẾT LÝ KINH DOANH

TRIẾT LÝ KINH DOANH

LICOGI 166 tin tưởng rằng, để phát triển công ty một cách ổn định và bền vững, cần phát huy tối đa các nền tảng và giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam, đó là tính cộng đồng, cùng chia sẻ lợi ích, cùng xây dựng và phát triển. LICOGI 166 luôn gắn sự phát triển của mình với lợi ích của khách hàng, quyền lợi của người lao động, nhà đầu tư, sự phát triển của các đối tác, sự phồn thịnh chung của toàn xã hội. Bởi vậy LICOGI 166 tuân thủ và theo đuổi triết lý kinh doanh như sau:

Với khách hàng
Thoả mãn cao nhất nhu cầu của khách hàng. 
Đảm bảo chất lượng sản phẩm dịch vụ tốt nhất, giá cả cạnh tranh nhất

Với cổ đông
Tối đa hóa giá trị cổ đông.

Với đối tác 
Tin cậy, chân thành, hợp tác cùng phát triển.

Với người lao động 
Đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được cải thiện.

Với xã hội
Bảo vệ môi trường và song hành cùng lợi ích cộng đồng

 Với khách hàng

Với cổ đông

Với đối tác

Với người lao động

Với xã hội