BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

 


- Ông: VŨ CÔNG HƯNG
- Sinh năm: 1973

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ QTKD

- Chức vụ: Chủ Tịch HĐQT kiêm TGĐ

 

- Ông: VŨ ĐÌNH DŨNG 
- Sinh năm: 1958
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
- Chức vụ: Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ