HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 

                                    

- Ông VŨ CÔNG HƯNG
- Sinh năm: 1973
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ QTKD
- Chức vụ: Chủ Tịch HĐQT kiêm TGĐ
 
                                                     

- Ông BÙI DƯƠNG HÙNG
- Sinh năm: 1958
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Chức vụ: Ủy viên HĐQT
 

 

- Ông TRẦN ĐÌNH TUẤN
- Sinh năm: 1958
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
- Chức vụ: Ủy viên HĐQT

 

 

- Ông VŨ ĐÌNH DŨNG
- Sinh năm: 1958
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng
- Chức vụ: Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGĐ
 
 

 
Hình ảnh đang cập nhật
- Ông LÊ VĂN HOẶC
- Sinh năm: 1959
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư ngành máy và Thủy lực
- Chức vụ: Ủy viên HĐQT 
 

  

 

- Ông NGUYỄN QUỐC ĐỒNG
- Sinh năm: 1979
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lọi
- Chức vụ: Ủy viên HĐQT