TIN ĐOÀN THỂ

Thư chúc mừng năm mới 2016 của Giám Đốc gửi cán bộ công nhân viên công ty cổ phần LICOGI 16.6

Nhân dịp năm mới 2016 và Tết cổ truyền Bính Thân của dân tộc. Thay mặt lãnh đạo Công ty xin thân ái gửi tới toàn thể các anh chị em cán bộ.

Thư chúc mừng năm mới 2011 của Giám Đốc gửi cán bộ công nhân viên công ty cổ phần LICOGI 16.6

Nhân dịp năm mới 2011 và Tết cổ truyền Tân Mão của dân tộc. Thay mặt lãnh đạo Công ty xin thân ái gửi tới toàn thể các anh chị em cán bộ.